Vanaf 1 juli 2019 gaan zorgverzekeraars declaraties niet langer accepteren als het blijkt dat ze niet op de nieuwste manier de prestatiecodes verwerken. Vanaf dat moment zal er duidelijk vermeld moeten worden bij een groot aantal prestatiecodes, of de procedure is uitgevoerd op tanden en kiezen in de onderkaak of tanden en kiezen in de bovenkaak. De prestatiecodes waarbij dit dient te worden vermeld, staan hieronder opgesomd.

Het is aan de tandarts, tandartspraktijk of tandheelkundige professional om de declaraties op de juiste manier aan te leveren bij de zorgverzekeraar.

Code Omschrijving
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
M40 Fluoridebehandeling
E97 Uitwendig bleken per kaak
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
J40 Twee magneten/drukknoppen
J41 Elke volgende magneet, drukknop
J42 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
J53 Omvorming klikgebit
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten
J78 Verwijderen én vervangen drukknop
J79 Verwijderen én vervangen steg
J97 Overheadkosten implantaten
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
F492A/B/C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak
F813A/B/C Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak